خدمات ما قوانین و مدیریت پسماندها

قوانین مدیریت پسماند

قوانین مدیریت پسماند را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته حامد کیاروستا 1758
2 قانون مدیریت پسماندها شکوفه بسیم 4968
3 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها شکوفه بسیم 3345
4 طرح جامع مدیریت پسماندهای شهر تهران شکوفه بسیم 2346
5 فرايند تهيه وتصويب طرح جامع مديريت پسماند شکوفه بسیم 2217
6 دستورالعمل تهيه طرح جامع مديريت پسماند شکوفه بسیم 2998
7 اساسنامه سازمان مديريت پسماندهاي شهرداريها شکوفه بسیم 2208
8 اساسنامه سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران(مصوب شوراي اسلامي شهر تهران) شكوفه بسيم / منبع:سايت رسمي شوراي اسلامي شهر تهران 2985
9 بازيافت پسماندهاي شهري سولماز چاهي 3322
10 لزوم وجود استانداردها در مقوله بازيافت سولماز چاهي 2128

صفحه 1 از 4

You are here خدمات ما قوانین و مدیریت پسماندها