خدمات ما قوانین و مدیریت پسماندها

قوانین مدیریت پسماند

قوانین مدیریت پسماند را می توانید در اینجا مشاهده کنید.

نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب نویسنده بازدیدها
1 ضوابط و روش های مدیریت اجرایی پسماندهای پزشکی و پسماندهای وابسته حامد کیاروستا 2342
2 قانون مدیریت پسماندها شکوفه بسیم 5916
3 آيين نامه اجرايي قانون مديريت پسماندها شکوفه بسیم 3969
4 طرح جامع مدیریت پسماندهای شهر تهران شکوفه بسیم 2943
5 فرايند تهيه وتصويب طرح جامع مديريت پسماند شکوفه بسیم 2746
6 دستورالعمل تهيه طرح جامع مديريت پسماند شکوفه بسیم 3820
7 اساسنامه سازمان مديريت پسماندهاي شهرداريها شکوفه بسیم 2732
8 اساسنامه سازمان مديريت پسماند شهرداري تهران(مصوب شوراي اسلامي شهر تهران) شكوفه بسيم / منبع:سايت رسمي شوراي اسلامي شهر تهران 3920
9 بازيافت پسماندهاي شهري سولماز چاهي 4279
10 لزوم وجود استانداردها در مقوله بازيافت سولماز چاهي 2711

صفحه 1 از 4

You are here خدمات ما قوانین و مدیریت پسماندها