اخبار پروژه سطل زباله سبز

پروژه سطل زباله سبز

 

پروژه سطل‌ زباله سبز، يکي از برنامه‌ هاي بلند مدتي است که شهرداري اتاوا براي مديريت زباله‌ هاي جامد، خشک و ارگانيک دنبال مي‌ کند.

 امروز برنامه‌ هاي بازيافت زباله‌، به شيوه‌ هاي مختلف و با چشم‌انداز هاي متفاوت شهروندان اتاوا را ترغيب کرده است تا نسبت به شيوه‌ زندگي خود و ميزان زباله هايي که توليد مي‌ کنند، تجديد نظر کنند اما پروژه سطل زباله سبز با وجود اينکه عمر چنداني ندارد، در زمره موفق ‌ترين آن ها قرار دارد.

 


جايي براي ارگانيک‌ ها:
پروژه سطل زباله سبز که از ششم آوريل سال 2010 رسما در اتاوا کليد خورده است، شرايطي را براي شهروندان اتاوايي فراهم کرده است که با مشارکت شهرداري، بتوانند زباله‌ هاي ارگانيک خود از جمله برگ‌ هايي را که در باغچه منزلشان روي زمين ريخته است و چمن‌ هايي را که به طور هفتگي کوتاه مي‌ کنند را به بهترين نحو ممکن بازيافت کنند.
همچنين قرار است از اين به بعد به جاي اين که کاغذ هاي باطله و ته‌ مانده مواد غذايي با ساير زباله‌ ها در يک سطل ريخته شوند، براي بازيافت و تبديل شدن به کود کمپوست سر از اين سطل‌ هاي زباله سبز در بياورند.


فهرست قابل بازيافت‌ ها‌:
قرار است به زودي پروژه سطل زباله سبز، به دليل ارگانيک بودن به فهرست استراتژي‌ هاي کارآمد در جمع ‌آوري مواد قابل بازيافت اضافه شود.


توليد کمپوست، هدف نهايي
در حقيقت اين سطل‌ هاي زباله که مخصوص جمع ‌آوري زباله‌ هاي ارگانيک طراحي شد، با هدف توليد کود کمپوست، پس از جمع ‌آوري از سوي مسئولان جمع ‌آوري زباله به مصارف کشاورزي خواهند رسيد. برآورد ها نشان مي‌ دهد توليد اين کود ها سبب خواهد شد تا بخش عمد ه اي از هزينه‌ هاي کشاورزي که صرف تهيه انواع کود هاي شيميايي مي‌ شود، کاهش يابد.


مشارکت عمومي:
جمع ‌آوري زباله‌ هاي ارگانيک، يکي از استراتژي‌ هاي موفق شهرداري اتاوا در جلب مشارکت عمومي شهروندان به شمار مي‌ رود. بسياري از کارشناسان شهرداري اتاوا معتقدند از آنجايي که کود کمپوست توليد شده از زباله‌ هاي ارگانيک شهروندان اتاوايي، براي بهبود فضاي سبز اين شهر به کار مي‌ رود و توانسته است بيش از گذشته چهره شهر اتاوا را دگرگون و بر زيبايي‌ هاي بصري و شادابي شهر بيافزايد، لذا طرح سطل زباله سبز با استقبال عمومي و مشارکت تنگاتنگ شهروندان مواجه شده است. اين مشارکت به قدري شگفت‌آور بوده است که شهرداران ساير شهر هاي کانادا نيز از شهردار اتاوا خواستند تجربيات خود را در اين مورد به خصوص در اختيار آنان قرار دهد.


زباله 7 صبح:
نکته جالب توجه در مورد نحوه جمع ‌آوري اين سطل‌ ها، اين است که شهروندان بايد سطل‌ هاي سبز خود را بر خلاف ديگر سطل‌ هاي زباله‌ شان ساعت 7 صبح در محل مخصوص تخليه زباله قرار دهند.
در حال حاضر محتويات اين سطل‌ ها که در اندازه‌ هاي مختلف در دسترس شهروندان قرار دارد، هفته اي يک مرتبه جمع ‌آوري مي‌ شوند. اما قرار است در صورتي که نتيجه کار به همان خوبي که تا کنون پيش رفته است، پيش برود تا فرارسيدن فصل زمستان بر تعداد دفعات جمع آوري زباله‌ هاي ارگانيک افزوده شود.
از آنجايي که تحقيقات نشان مي‌ دهد در فصل زمستان ميزان توليد زباله‌ هاي ارگانيک به مراتب کمتر از ساير فصول است، لذا با آغاز فصل زمستان محتويات سطل‌ هاي زباله سبز يک هفته در ميان جمع ‌آوري خواهند شد.


آموزش قبل از اجرا:
شهرداري اتاوا، قبل از اجراي اين پروژه برنامه‌ هاي توجيهي را براي آموزش شهروندان خود برگزار کرد تا علاوه بر شناساندن انواع زباله‌ هاي ارگانيک به آن ها، هشدار هاي لازم را در مورد پيامد شيوه نادرست جمع ‌آوري اين قبيل زباله‌ ها به شهروندان خود داده باشد.
يکي از مواردي که در همه برنامه‌ هاي توجيهي شهرداري به آن اشاره مي‌ شد، آگاه کردن کودکان از ميزان خطر آفريني اين قبيل زباله‌ ها بود. اگرچه زباله‌ هاي ارگانيک به خودي خود به اندازه زباله‌ هاي بيمارستاني و راديواکتيو و ... خطرناک نيستند اما به راحتي مي‌ توانند سبب بروز انواع بيماري شوند.


حفظ محيط زيست:
در آمريكا و بسياري از کشور هاي اروپايي،‌ همچون کانادا سطل‌ هاي مخصوص زباله طراحي شده است كه زباله‌تر در مراكز توليد زباله يعني منازل، رستوران‌ ها، کافي‌شاپ‌ ها، مدارس و... به صورت خانگي تبديل به كود مي‌ کنند. اين كود‌ ها که به کود كرمي كمپوست معروف هستند پس از توليد جمع ‌آوري و در باغچه‌ ها استفاده يا فروخته مي‌ شوند. و از اين طريق هزينه جمع ‌آوري، حمل و نقل و دفن زباله علاوه بر هزينه‌ هاي بهداشتي، محيط زيستي و ... به جامعه تحميل نمي‌ شود و به حداقل رسيده است.


منبع:مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

You are here اخبار پروژه سطل زباله سبز